SUPERWIZJA TRENERSKA

3000/1000 PLN
SUPERWIZJA
16-godzinnego szkolenia
DOŚWIADCZENI
TRENERZY PTP
INDYWIDUALNY TERMIN

SZCZEGÓŁY

Celem superwizji jest diagnoza potencjału trenera, określenie jego zasobów i obszarów do rozwoju.

Cel i termin
Są ustalane z trenerem w trakcie indywidualnej sesji wprowadzającej do superwizji.
Dla kogo
Z superwizji mogą skorzystać zarówno początkujący trenerzy, jak też osoby mające wieloletnie doświadczenie zawodowe w tym zawodzie.
Co otrzymasz?
• ustną i pisemną informację zwrotną dotyczącą mocnych stron i obszarów rozwojowych ze wskazaniem realnych możliwości rozwoju kompetencji osobistych i trenerskich;
• pisemną opinię wymaganą przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne przy ubieganiu się o rekomendacje trenerskie PTP (dla osób zainteresowanych).
Koszt
3000 zł (przy superwizji 16-godzinnego szkolenia) prowadzonego na terenie Lublina. Do usług świadczonych poza Lublinem należy doliczyć koszt dojazdu i noclegu trenera prowadzącego superwizję.

1000 zł – absolwenci Szkoły Trenerów PROGRESS.

ETAPY SUPERWIZJI

1. sesja indywidualna wprowadzająca do superwizji
Trwa 45 minut i jest prowadzona w formie kontaktu osobistego lub telefonicznego.
2. superwizja szkolenia/warsztatu lub innej formy pracy grupowej
3. sesja indywidualna podsumowująca
Trwa 45 - 90 minut.

SUPERWIZJA INDYWIDUALNA

Osobiste spotkania z superwizorem,
których celem jest analiza realnych sytuacji
związanych z prowadzonymi szkoleniami.
Czas trwania – 60 minut.
Koszt superwizji indywidualnej – 200 zł.
Koszt cyklu superwizji indywidualnych – 150 zł.

TRENERZY

4
Ewa Kalińska-Grądziel
Trener II° PTP, psycholog, psychoterapeuta Współtwórca Szkoły Trenerów PROGRESS
wiesiek-wyedytowany-1
dr Wiesław Talik
Trener II° PTP, psycholog, coach, mentor Współtwórca Szkoły Trenerów PROGRESS
już teraz
zapisz się    captcha

    wpisz kod