O NAS

Współpracujemy ze sobą na drodze zawodowej już prawie dekadę. Szkoła Trenerów PROGRESS to wypadkowa dwóch zupełnie różnych charakterów, które utworzyły wspólną, harmonijną całość. Różni nas wiele, przez co nie tylko uzupełniamy się, ale także nasze szkolenia nabierają specyficznego kolorytu.

Szkołę Trenerów PROGRESS otworzyliśmy kilka lat temu,  aby ułatwić przyszłym trenerom zdobycie wymarzonego zawodu. Umożliwiamy to dzięki wypracowanemu przez tysiące godzin na sali szkoleniowej autorskiemu Modelowi Prowadzenia Szkoleń PROGRESS®. Naszym nadrzędnym celem naszej Szkoły jest wspieranie uczestników w procesie ciągłego rozwoju i uczenia się.

Dzięki naszym wyjątkowym Absolwentom, stale powiększamy zespół trenerów Szkoły. Jesteśmy otwarci na współpracę i nowe pomysły.

Zapraszamy Was do rozpoczęcia swojej trenerskiej ścieżki w naszej Szkole Trenerów PROGRESS. Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić.

Ewa Kalińska-Grądziel i Wiesław Talik
Założyciele i współwłaściciele Szkoły Trenerów PROGRESS

Model PROWADZENIA SZKOLEŃ progress®

NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Pracujemy w oparciu o Koncepcję Uczenia się przez Doświadczenie Davida Kolba oraz Strategię Kierowanego Nabywania Mistrzostwa Alberta Bandury, przez co szkolenia są efektywne i interesujące dla uczestników.

GRY SZKOLENIOWE

Uczymy poprzez działanie i autorskie gry szkoleniowe.

80% praktyki, 20% teorii

Przyjmujemy zasadę 20/80 – czyli 20% szkolenia to rozważania teoretyczne, a 80% to praktyka i rozwój umiejętności.

PROCES GRUPOWY

W czasie prowadzenia szkoleń uwzględniamy proces grupowy – procesy zachodzące w grupie są ściśle powiązane i wpływają na warstwę merytoryczną szkolenia.

DOŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW

Bazujemy na doświadczeniu uczestników naszych szkoleń. Wiemy, że dorośli, poprzez integrację nowej wiedzy ze swoim bogatym doświadczeniem, uczą się efektywniej.

WYJĄTKOWA ATMOSFERA

Na szkoleniach kreujemy atmosferę otwartości, życzliwości oraz swobody i poczucia humoru.

Model kompetencji trenera progress®

To podstawa programu Szkoły Trenerów PRogRESS.

Model zawiera istotne kompetencje w pracy trenera,
które w czasie trwania Szkoły uczestnik nabywa i rozwija:

Zarządzanie procesem grupowym

Rozumienie i kierowanie procesem grupowym, budowanie klimatu sprzyjającego uczeniu i rozwojowi

Projektowanie procesu rozwojowego
i procesu uczenia

Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, stawianie celów oraz opracowanie programu i scenariusza szkolenia, planowanie czasu zajęć, opracowanie materiałów szkoleniowych, tworzenie narzędzi do ewaluacji

Prowadzenie szkolenia

Znajomość metod i form szkoleniowych oraz zasad uczenia osób dorosłych, elastyczność, koncentracja na celach szkoleniowych, wywieranie wpływu, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi

Komunikacja

Budowanie relacji z uczestnikami szkolenia, aktywne słuchanie, jasne przekazywanie treści

Budowanie wizerunku

Autoprezentacja, autentyczność, sprzedaż usług szkoleniowych

Rozwój osobisty i zawodowy

Otwartość na uczenie się i superwizję trenerską, poszukiwanie i analiza potrzebnych informacji

RABAT 10% z Kartą Dużej Rodziny

Z wielką satysfakcją i odpowiedzialnością aktywnie angażujemy się w działania
o charakterze społecznym. Idea biznesu społecznie odpowiedzialnego jest nam bardzo bliska. Wspieramy różne inicjatywy oraz fundacje i stowarzyszenia.
Wiemy jak to jest ważne, gdyż sami od wielu lat współpracujemy
i zarządzamy organizacjami pozarządowymi.