dr Wiesław Talik

…Wspieram w dążeniu do bycia dumnym z siebie.

dr WIESŁAW TALIK

WSPÓŁWŁAŚCICIEL SZKOŁY TRENERÓW

Jestem rekomendowanym trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doktorem psychologii, coachem, doradcą kariery, certyfikowanym mentorem biznesu, Partnerem Zarządzającym w firmie PROGRESS.

Telefon: 604-179-323

Email: progress@szkolatrenerow.info

Moje doświadczenie

Jestem czynnym trenerem od 2006 roku. Opracowuję i prowadzę szkolenia oraz warsztaty z zakresu kompetencji miękkich dla menadżerów, pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli i młodzieży. Zrealizowałem ponad 8000 godzin szkoleniowych, w tym ponad 1500 godzin szkoleń typu train the trainer. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, procesów grupowych, asertywności, planowania kariery zawodowej. Prowadzę niedyrektywne treningi interpersonalne. Jestem także współtwórcą Modelu Kompetencji Trenera PROGRESS i Modelu Prowadzenia Szkoleń PROGRESS.

Ponadto jestem ekspertem w międzynarodowych, innowacyjnych projektach dotyczących opracowywania profili i diagnozy kompetencji, klimatu organizacyjnego, preferencji zawodowych, a także autorem metod (GuidEU, LAMOS, OSTESA, ComTal-Team Member, ComTal-Group Coach, ComPM, KIK-PZ, M-ASTRA, ASTRA-MANAGER, ASTRA-STARTER, Test Edukacja-Zawód) do badania kompetencji menadżerów i pracowników oraz preferencji zawodowych. Realizuję także projekty związane z procesami rekrutacyjnymi oraz wspierające przedsiębiorczość, ekonomię i politykę społeczną. Jestem również autorem kilkunastu publikacji naukowych na temat rozwoju osobistego i pomiaru kompetencji.

Wykształcenie i szkolenia

Studia doktoranckie – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.
Studia magisterskie – psychologia.
Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe.
Szkoła Coachów MERITUM (ACSTH ICF).
Szkoła Mentorów.
Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Szkoła Trenerów Instytutu Psychoprofilaktyki i Psychoterapii.

Uczestniczyłem w szkoleniach: Flipowanie czyli jak trener może wykorzystać rysowanie w trakcie szkoleń; Trening interpersonalny; Trening intrapsychiczny.;Metody identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych; Metody ewaluacji szkoleń; Projektowanie i prowadzenie szkoleń; Program Certyfikacyjny Ewaluacja Czterech Poziomów Kirkpatricka. Posiadam certyfikat Kirkpatrick Four Levels® Evaluation (Bronze Level).

Prywatnie

Cechuje mnie upór i wytrwałość w dążeniu do celu oraz opanowanie w każdej sytuacji. Uwielbiam góry, snowboard, kettlebell i trening funkcjonalny. Od zawsze interesuję się nowinkami technicznymi i narzędziami ICT w pracy trenerskiej.