Teresa Auguścik

SUPERWIZOR W SZKOLE TRENERÓW PROGRESS

Superwizor treningu i warsztatu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP.

…Lorem ipsum dolor sit amet, lorem ipsum dolor sit amet.

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, trener Stowarzyszenia

Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”. Aktywnie uczestniczy w ruchu trenerskim: w

latach 2011-2013 oraz od 2016 r. członek Rady Trenerów, w latach 2013-2015

pracowała w Komisji Odwoławczej ds. trenerów przy Radzie Trenerów PTP. Jest

współpracownikiem Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w zakresie

szkoleń i superwizji.

Na co dzień zajmuję się zawodowo psychoterapią indywidualną i grupową,

działalnością szkoleniową adresowaną do psychologów i pedagogów oraz

superwizją pracy trenerskiej i terapeutycznej.

Sprawuje nadzór merytoryczny i superwizyjny nad Szkołą Trenerów PROGRESS.