XIV edycja Szkoły Trenerów

Zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem

szkoleń i warsztatów dla różnych grup odbiorców:

biznesowych, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji.

 

Szkoła Trenerów online - edycja I

Zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem

szkoleń i warsztatów tradycyjnych i online