SZKOŁA TRENERÓW – EDYCJA XIV

5,000 PLN
216 godzin
11 spotkań
TreNerzy PTP
Praktyka

CO ZYSKASZ?

Nauczymy Cię efektywnie prowadzić szkolenia i warsztaty

dostosowane do różnych grup odbiorców:

biznesowych, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji.

Indywidualny mentoring
Otrzymasz opiekę i wsparcie doświadczonych trenerów dopasowane do Twoich potrzeb
Indywidualne próbki trenerskie
Poprowadzisz własne próbki trenerskie i otrzymasz ich analizę w oparciu o materiał wideo
Własny scenariusz szkolenia
Pokażemy Ci, jak krok po kroku stworzyć scenariusz szkolenia, które będzie gotowe do sprzedaży
Dodatkowe szkolenia
Otrzymasz możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach Inkubatora Trenerów PROGRESS

PROGRAM

Program Szkoły Trenerów PROGRESS obejmuje 216 godzin zajęć,
w tym:
40-godzinny trening interpersonalny,
144 godzin zajęć warsztatowych
oraz 32 godziny superwizji trenerskiej.

1 SPOTKANIE
12-15.01.2022
Trening Interpersonalny
(40h – 4 dni)
2 SPOTKANIE
21-22.01.2022
Rozwój osobisty trenera – analiza
przebiegu treningu interpersonalnego (16h)
3 SPOTKANIE
28-29.01.2022
Proces grupowy (16h)
4 SPOTKANIE
11-12.02.2022
Specyfika uczenia osób dorosłych (16h)
5 SPOTKANIE
25-26.02.2022
Planowanie warsztatu
(16h)
6 SPOTKANIE
11-12.03.2022
Metody prowadzenia szkoleń (16h)
7 SPOTKANIE
8-9.04.2022
Komunikacja w pracy trenera (16h)
8 SPOTKANIE
22-23.04.2022
Sytuacje trudne w pracy trenera (16h)
9 SPOTKANIE
13-14.05.2022
Budowanie wizerunku trenera (16h)
10 SPOTKANIE
11-12.03.2022
Sytuacje trudne w pracy trenera (16h)
11 SPOTKANIE
24-26.03.2022
Warsztat superwizyjny
(16h)

PEŁNY PROGRAM I HARMONOGRAM

Szkoły Trenerów – Edycja XIV

TRENERZY

4
Ewa Kalińska-Grądziel
Trener II° PTP, psycholog, psychoterapeuta Współtwórca Szkoły Trenerów PROGRESS
wiesiek-wyedytowany-1
dr Wiesław Talik
Trener II° PTP, psycholog, coach, mentor Współtwórca Szkoły Trenerów PROGRESS
00a
Teresa Auguścik
Superwizor PTP, trener
Iwona_UJ
dr Iwona Ulfik-Jaworska
Psycholog, trener, psychoterapeuta, mentor, konsultant
już teraz
zapisz się    captcha