dr Michał Wiechetek

TRENER W SZKOLE TRENERÓW PROGRESS

Jestem psychologiem, trenerem, doradcą zawodowym, mentorem biznesu, specjalistą w zakresie statystycznej analizy danych oraz pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Instytucie Psychologii KUL.

…Życie jest niekończącą się podróżą, w której codziennie spotyka nas coś, co zachęca do nowego spojrzenia na świat i innych.

Moje doświadczenie

Zrealizowałem szereg szkoleń z zakresu umiejętności miękkich (m.in. komunikacja, współpraca, rozwiązywanie problemów, asertywność), rozwijania kompetencji niezbędnych do efektywnego planowania rozwoju zawodowego oraz funkcjonowania na rynku pracy. Przeprowadziłem ponad 2000 godzin indywidualnego wsparcia z obszaru doradztwa zawodowego dla osób wchodzących na rynek pracy i przygotowujących się do zmiany ról zawodowych. Jako moderator zrealizowałem kilkadziesiąt wywiadów focusowych oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych.

Pełnię rolę eksperta w międzynarodowych i krajowych projektach, których celem jest tworzenie wystandaryzowanych wielowymiarowych narzędzi mierzących kompetencje, talenty pracowników oraz klimat organizacyjny. Jestem współautorem licznych metod diagnostycznych dostępnych zarówno w polskich, jak i angielskich wersjach językowych (min. OSTESA, ComTal-Team Member, ComTal-Group Coach, KIK-PZ, M-ASTRA, GuideEU).

Prowadzę także zajęcia akademickie z zakresu psychologii społecznej, wpływu społecznego oraz procesów komunikacji w zarządzaniu.

Wykształcenie i szkolenia

Studia doktoranckie – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Studia magisterskie – psychologia.

Studia podyplomowe –doradztwo zawodowe oraz statystyczna analiza danych.

Szkoła Mentorów.

Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU (w trakcie).

Szkoła Trenerów PROGRESS.

Uczestnik szkoleń: „Menedżer personalny”, „Komunikacja – negocjacje”, „Projektowanie i przeprowadzanie szkoleń”, „Metoda przewidywania ataków i zachowań terrorystycznych techniką Delphi”, „Wprowadzenie do metod data mining”; Sieci neuronowe.

Prywatnie

Cechują mnie zdolności analityczne, lubię rozkładać problemy na czynniki pierwsze i szukać informacji niezbędnych do ich rozwiązania. W wolnych chwilach spędzam czas z rodziną na pojezierzu łęczyńsko-włodawskim.