Trening interpersonalny jest jedną z metod rozwoju osobistego umożliwiającą pogłębienie wiedzy o sobie samym oraz dającą możliwość obserwacji swoich emocji, myśli i zachowań w grupie.  Trening jest prowadzony w oparciu o ustalone zasady pracy grupowej zapewniające bezpieczną atmosferę w czasie pracy. W trakcie treningu uczestnicy doświadczają przechodzenia przez określone, powtarzalne w każdej grupie fazy rozwoju procesu grupowego.  Mają też możliwość wyrażać bezpośrednio i otwarcie emocje oraz myśli, jakich doświadczają w czasie pracy w grupie, wobec uczestniczących w niej innych osób. Trening jest doświadczeniem, w trakcie którego warto odważnie eksperymentować z nowymi zachowaniami.

Dlaczego my?

 • Trening prowadzony jest przez parę psychologów – trenerów, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Pracujemy w oparciu o zasady prowadzenia treningu według Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa, poufności i serdeczności.

 

Korzyści

Dzięki udziałowi w treningu interpersonalnym:

 • lepiej zrozumiesz siebie i swoje relacje z innymi;
 • doświadczysz siły procesu grupowego;
 • określisz swoją rolę w grupie;
 • zidentyfikujesz własne zasoby i obszary rozwojowe;
 • rozwiniesz umiejętność bezpośredniej komunikacji z innymi osobami – będziesz efektywniej komunikować się ze swoimi współpracownikami i bliskimi;
 • rozwiniesz umiejętność identyfikacji i wyrażania przeżywanych przez siebie emocji;
 • nauczysz się udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych;
 • doświadczysz przełamywania własnych ograniczeń i dotychczasowych schematów postępowania;
 • poszerzysz samoświadomość i dotrzesz do swojego prawdziwego „ja”.

 

Dla kogo?

Na trening interpersonalny zapraszamy każdego zainteresowanego rozwojem osobistym.

Harmonogram

Trening interpersonalny odbędzie się w dniach 13-16 listopada 2019 r.: w środę w godz. 15.00-20.00; czwartek i piątek w godz. 9.00-20.00, sobotę w godz. 9.00-18.30.

Łączna liczba godzin: 40 h.

Trening odbędzie się w odpowiednio przygotowanej i wyposażonej sali szkoleniowej w centrum Lublina. Dla komfortu uczestnictwa w treningu zalecamy luźny strój sportowy.

Spotkanie 1
Trening Interpersonalny.
13-16 Listopad 2019

Trenerzy

Opłaty

Opłata za udział w treningu interpersonalnym wynosi  900 zł.

Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na raty (bez dodatkowych kosztów). Terminy płatności rat ustalane są indywidualnie.

Zapisz się

Jesteś zainteresowany?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.


Zgłaszam swój udział w:

Imię i nazwisko*:

Telefon*:

Adres email*:

Uwagi:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu z nami.


Imię i nazwisko*:

Adres email*:

Treść: