Dlaczego my?

 • Nabędziesz kompetencje trenerskie zgodne z Modelem Kompetencji Trenera PROGRESS®.
 • Poznasz wypracowany przez nas Model Prowadzenia Szkoleń PROGRESS®.
 • Jako nieliczni uczymy projektowania szkoleń w oparciu o model uczenia się przez doświadczenie Kolba oraz strategię kierowanego nabywania mistrzostwa Bandury, których skuteczność potwierdzona jest naukowo.
 • Otrzymasz wsparcie w postaci indywidualnego mentoringu doświadczonych trenerów.
 • W czasie trwania Szkoły i po jej ukończeniu będziesz mógł uczestniczyć w dodatkowych, bezpłatnych szkoleniach w ramach Akademii Rozwoju Trenera oraz Lubelskiego Klubu Trenera.
 • Poprowadzisz próbki trenerskie i otrzymasz ich analizę w oparciu o materiał wideo.
 • Nasze zajęcia prowadzone są w parze trenerskiej.
 • Otrzymasz indywidualny mentoring dla uczestników Szkoły.
 • Współpracujemy z prof. Mariolą Łaguną (autorką serii książek GWP dla trenerów).
 • W programie naszej Szkoły zawarty jest moduł związany z rozwojem osobistym trenera.
 • Przygotujemy Cię do uzyskania rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Korzyści

Po ukończeniu Szkoły Trenerów PROGRESS będziesz potrafił:

•    przeprowadzić diagnozę potrzeb szkoleniowych i dokonać ewaluacji szkolenia;
•    zaplanować program i scenariusz warsztatu;
•    dobrać adekwatne metody szkoleniowe do zaplanowanych celów warsztatu;
•    pracować z grupą szkoleniową w oparciu o toczący się w niej proces grupowy;
•    samodzielnie prowadzić szkolenia i warsztaty;
•    radzić sobie z sytuacjami trudnymi pojawiającymi się w trakcie szkolenia.

 

Dla kogo?

Do uczestnictwa w Szkole Trenerów zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem szkoleń i warsztatów dla różnych grup odbiorców: biznesowych, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji.

 

Program Szkoły

Program Szkoły Trenerów PROGRESS obejmuje 216 godzin zajęć (1h = 45 min.) w tym 40 godzinny trening interpersonalny oraz 176 godzin zajęć warsztatowych.

Spotkanie 1. Trening interpersonalny.
Spotkanie 2. Rozwój osobisty trenera – analiza przebiegu treningu interpersonalnego.
Spotkanie 3. Proces grupowy.
Spotkanie 4. Specyfika uczenia osób dorosłych.
Spotkanie 5. Planowanie warsztatu.
Spotkanie 6. Metody prowadzenia szkoleń.
Spotkanie 7. Komunikacja w pracy trenera.
Spotkanie 8. Sytuacje trudne w pracy trenera.
Spotkanie 9. Budowanie wizerunku trenera.
Spotkanie 10. Ewaluacja szkoleń oraz ICT w pracy trenera
Spotkanie 11. Warsztat superwizyjny oraz podsumowanie.

Część zajęć odbywa się pod superwizją uczestniczącą mgr Teresy Auguścik – superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Rozwiń całość

SPOTKANIE 1 – 40 h  (4 dni)
TRENING INTERPERSONALNY

Cel: osobiste doświadczenie funkcjonowania w grupie, której rozwój opiera się na naturalnym procesie grupowym, zwiększenie świadomości własnych emocji oraz osobistego wpływu na postrzeganie uczestników przez innych.

Trening interpersonalny jest niekierowanym doświadczeniem przebywania w kilkunastoosobowej grupie. W trakcie treningu uczestnicy nawiązują ze sobą relacje poznając swoje reakcje emocjonalne związane z obecnością i zachowaniem innych osób. Uzyskują również informacje zwrotne dotyczące tego jak sami są przez nich postrzegani. Celem treningu jest zwiększenie rozumienia siebie i własnego wpływu na reakcje grupy oraz zwiększenie świadomości własnych emocji, uczuć, myśli i zachowań w trakcie bycia w kontakcie z grupą. Ważną korzyścią wyniesioną z treningu jest podjęcie ryzyka związanego z nowymi, bardziej autentycznymi i efektywnymi sposobami kontaktu z ludźmi.

SPOTKANIE 2 – 16 h
ROZWÓJ OSOBISTY TRENERA – ANALIZA PRZEBIEGU TRENINGU INTERPERSONALNEGO

Cel: analiza procesu grupowego w oparciu o doświadczenie własne uczestników związane z uczestnictwem w treningu interpersonalnym.

 • omówienie przebiegu treningu interpersonalnego;
 • analiza faz treningu, cech charakterystycznych – proces grupowy;
 • normy formalne i nieformalne w grupie;
 • identyfikacja ról pełnionych przez uczestników w trakcie treningu;
 • indywidualny plan rozwojowy uczestników treningu interpersonalnego.

SPOTKANIE 3 – 16 h
PROCES GRUPOWY

Cel: zrozumienie przez uczestników znaczenia wpływu procesu grupowego na przebieg szkolenia, nabycie wiedzy dotyczącej jego występowania w trakcie pracy z grupą oraz umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem procesem grupowym.

 • proces grupowy w przebiegu szkoleń i warsztatów;
 • efektywne kierowanie fazami procesu grupowego – wprowadzenie;
 • planowanie zajęć z uwzględnieniem faz procesu grupowego – wprowadzenie;
 • jak rozpocząć pracę z grupą? – budowanie zaufania grupy i klimatu bezpieczeństwa;
 • znaczenie, rola i rodzaje kontraktu grupowego;
 • typy ról pełnionych przez uczestników szkolenia;
 • zakres interwencji trenera w proces grupowy (ze szczególnym uwzględnieniem początkowej pracy trenera z grupą).

SPOTKANIE 4 – 16 h
SPECYFIKA UCZENIA OSÓB DOROSŁYCH

Cel: poznanie zasad uczenia osób dorosłych oraz nabycie umiejętności samodzielnego konstruowania metod wykorzystywanych w trakcie szkolenia w oparciu o cykl Kolba i model Bandury.

 • metodyka nauczania osób dorosłych;
 • model uczenia się przez doświadczenie Kolba;
 • samodzielne projektowanie ćwiczeń w oparciu o cykl Kolba;
 • strategia kierowanego nabywania mistrzostwa Bandury w pracy trenera.

SPOTKANIE 5 – 16h
PLANOWANIE WARSZTATU

Cel: nabycie wiedzy i umiejętności związanych z kompleksowym, samodzielnym planowaniem przebiegu warsztatu/szkolenia w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych.

 • identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych;
 • metody diagnozy potrzeb szkoleniowych;
 • określenie celów szkoleniowych – kolejność realizacji;
 • opracowanie programu warsztatu;
 • przygotowywanie scenariusza warsztatu;
 • niezbędnik trenera;
 • literatura dla trenerów, strony www.

SPOTKANIE 6 – 16 h
METODY PROWADZENIA SZKOLEŃ
Cel: poznanie metod prowadzenia szkoleń oraz rozwój umiejętności adekwatnego ich doboru do celów szkolenia.

 • aktywne metody szkoleniowe (ćwiczenia, case study, gry szkoleniowe, symulacje, dyskusja, burza mózgów, odgrywanie ról, drama, mapa myśli, praca w grupach, praca indywidualna, mini wykłady, wykłady interaktywne, prezentacje multimedialne, testy, metafory, analogie, modelowanie, filmy, techniki kreatywne);
 • zasady prowadzenia mini wykładów – jak skupić uwagę uczestników;
 • adekwatny dobór metod do faz rozwoju grupy;
 • adekwatny dobór metod do celów szkoleniowych.

SPOTKANIE 7 – 16h
KOMUNIKACJA W PRACY TRENERA

Cel: rozwój umiejętności komunikacji w pracy z grupą.

 • naturalność i autentyczność w pracy trenerskiej;
 • zasady komunikacji w grupie szkoleniowej;
 • werbalne techniki komunikacyjne wzmacniające przekaz;
 • sposoby argumentowania i przekonywania.

SPOTKANIE 8 – 16h
SYTUACJE TRUDNE W PRACY TRENERA

Cel: identyfikacja sytuacji trudnych występujących w trakcie szkolenia, poznanie zasad i metod radzenia sobie z nimi oraz rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie z oporem, obiekcjami i trudnymi zachowaniami uczestników.

 • rodzaje sytuacji trudnych w pracy trenerskiej;
 • zasady interwencji trenerskich i ich rodzaje;
 • metody radzenia sobie z obiekcjami uczestników;
 • radzenie sobie ze stresem w trakcie warsztatu;
 • umiejętność rozwiązywania problemów pojawiających się w grupie;
 • radzenie sobie z oporem uczestników warsztatu.

SPOTKANIE 9 – 16h
BUDOWANIE WIZERUNKU TRENERA

Cel: uświadomienie znaczenia autoprezentacji trenera na odbiór jego osoby przez grupę szkoleniową oraz przygotowanie uczestników do aktywnego funkcjonowania na rynku szkoleniowym.

 • wizerunek w pracy trenera i jego znaczenie;
 • identyfikacja mocnych stron w zakresie autoprezentacji uczestników;
 • normy etyczne w pracy trenera;
 • wizja swojej pracy jako trenera;
 • przekonania i własne ograniczenia w pracy trenera;
 • przygotowywanie oferty szkoleniowej;
 • funkcjonowanie trenera na rynku szkoleniowym.

SPOTKANIE 10 – 16h
EWALUACJA SZKOLEŃ ORAZ ICT W PRACY TRENERA

Cel: poznanie zasad ewaluacji szkoleń oraz rozwój umiejętności stosowania narzędzi ICT.

 • model oceny szkolenia według D. L. Kirkpatricka;
 • metody ewaluacji szkoleń;
 • zasady opracowania ankiet i narzędzi ewaluacyjnych;
 • narzędzia ICT w pracy trenera.

SPOTKANIE 11 – 32h
WARSZTAT SUPERWIZYJNY ORAZ PODSUMOWANIE

Cel: osobiste przeprowadzenie przez uczestników fragmentu szkolenia, uzyskanie informacji zwrotnych od trenerów i uczestników Szkoły, podsumowanie i ewaluacja zajęć.

 • autorskie warsztaty uczestników;
 • informacje zwrotne od trenerów;
 • informacje zwrotne od uczestników szkolenia;
 • podsumowanie merytoryczne szkolenia;
 • informacje zwrotne uczestników szkolenia i trenerów.

 

Harmonogram

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań Szkoły Trenerów w Lublinie.

Spotkanie 1: środa w godz. 15.00-20.00; czwartek i piątek w godz. 9.00-20.00, sobota w godz. 9.00-18.30.
Spotkania 2 – 10: piątki w godz. 16.00-20.00 i soboty w godz. 8.00-18.00.
Spotkanie 11: czwartek i piątek w godz. 8.00-18.00 i sobota w godz. 8.00-17.00.

Spotkanie 1
Trening Interpersonalny
23-26 Październik 2019
Spotkanie 2
Rozwój osobisty trenera – analiza przebiegu treningu interpersonalnego
08-09 Listopad 2019
Spotkanie 3
Proces grupowy
22-23 Listopad 2019
Spotkanie 4
Specyfika uczenia osób dorosłych
13-14 Grudzień 2019
Spotkanie 5
Planowanie warsztatu
10-11 Styczeń 2020
Spotkanie 6
Metody prowadzenia szkoleń
31 Styczeń - 01 Luty 2020
Spotkanie 7
Komunikacja w pracy trenera
14-15 Luty 2020
Spotkanie 8
Sytuacje trudne w pracy trenera
28-29 Luty 2020
Spotkanie 9
Budowanie wizerunku trenera
13-14 Marzec 2020
Spotkanie 10
Ewaluacja szkoleń oraz ICT w pracy trenera
27-28 Marzec 2020
Spotkanie 11
Warsztat superwizyjny oraz podsumowanie
23-25 Kwiecień 2020

Trenerzy

Opłaty

Opłata za udział w Szkole Trenerów PROGRESS w Lublinie wynosi 5 000 zł.

Jeśli jesteś właścicielem lub pracownikiem firmy zatrudniającej do 250 osób to możesz skorzystać z dofinansowania szkoleń ze środków UE.  Istnieje możliwość zwrotu aż do 80% opłaty za udział Szkole Trenerów.
Lista operatorów w poszczególnych województwach: link.

Operator podregionu lubelskiego: Wschodnia Agencja Rozwoju

Oferta w BUR

Możliwość uzyskania pożyczki ze środków UE z 20% umorzeniem: LINKLINK

 • Przy zapisie do 15 lipca 2019 r. otrzymasz 200 zł zniżki.
 • Zapisz się wraz ze znajomym – oboje otrzymacie po 200 zł zniżki.
 • Dodatkowa zniżka -10% dla studentów studiów dziennych.
 • Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10%.

Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na raty (bez dodatkowych kosztów). Terminy płatności rat ustalane są indywidualnie.

Trening interpersonalny odbędzie się w Lublinie, co wiąże się z brakiem dodatkowych kosztów związanych np. z zakwaterowaniem.

Zapisz się

Jesteś zainteresowany?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.


Zgłaszam swój udział w:

Imię i nazwisko*:

Telefon*:

Adres email*:

Uwagi:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu z nami.


Imię i nazwisko*:

Adres email*:

Treść: