SUPERWIZJA UCZESTNICZĄCA

Czym jest?

Osobiste uczestnictwo trenera/superwizora na szkoleniu prowadzonym przez trenera chcącego skorzystać z superwizji. Celem jest diagnoza potencjału trenera, określenie jego zasobów i obszarów do rozwoju. Superwizja uczestnicząca składa się z 3 etapów:

1.  sesja indywidualna wprowadzająca do superwizji (45 min) – prowadzona w formie kontaktu osobistego lub telefonicznego;

2.  superwizja szkolenia/warsztatu lub innej formy pracy grupowej;

3.  sesja indywidualna podsumowująca (45 – 90 min).

Cel superwizji:

Ustalany jest z trenerem w trakcie indywidualnej sesji wprowadzającej do superwizji.

Dla kogo:

Z superwizji mogą skorzystać zarówno początkujący trenerzy, jak też osoby mające wieloletnie doświadczenie zawodowe w tym zawodzie.

Co otrzymasz dzięki superwizji?

  • ustną i pisemną informację zwrotną dotyczącą mocnych stron i obszarów rozwojowych ze wskazaniem realnych możliwości rozwoju kompetencji osobistych i trenerskich;
  • pisemną opinię wymaganą przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne przy ubieganiu się o rekomendacje trenerskie PTP (dla osób zainteresowanych).

Koszt: 

2000 zł (przy superwizji 16 godzinnego szkolenia) prowadzonego na terenie Lublina. Do usług świadczonych poza Lublinem należy doliczyć koszt dojazdu i noclegu trenera prowadzącego superwizję.

500 zł – absolwenci Szkoły Trenerów PROGRESS.

Termin:

Ustalany jest indywidualnie z osobami zainteresowanymi.

 

SUPERWIZJA INDYWIDUALNA

Osobiste spotkania z superwizorem, których celem jest analiza realnych sytuacji związanych z prowadzonymi szkoleniami.

Czas trwania – 60 minut.

Koszt superwizji indywidualnej – 100 zł.

Koszt cyklu superwizji indywidualnych – 80 zł.

Chcesz wiedzieć więcej?
Umówić się na superwizję?

Zapraszamy do kontaktu z nami.


Imię i nazwisko*:

Adres email*:

Treść: