EXTRA Trening Interpersonalny jest programem rozwojowym ukierunkowanym na intensywny, doświadczeniowy wzrost kompetencji w zakresie procesów grupowych poprzez uczestnictwo w 40-godzinnym treningu interpersonalnym oraz warsztacie, w trakcie którego nastąpi szczegółowe jego omówienie. Każdy uczestnik będzie miał możliwość identyfikacji ról w jakie wchodził w trakcie treningu na poszczególnych etapach rozwoju grupy.

Dlaczego my?

Idea rozbudowanego treningu interpersonalnego o warsztat podsumowujący jego przebieg wyrosła na bazie naszych doświadczeń w prowadzeniu treningów. Mamy przekonanie, że osoby pracujące z grupami w trakcie omawiania treningu mają możliwość uzyskania wielu cennych informacji o swoich zasobach, ograniczeniach oraz powtarzalnych schematach funkcjonowania w grupach.

Dbamy o to, aby stworzyć taką atmosferę, która umożliwi uczestnikom jak najbardziej otwarte wyrażanie siebie w trakcie treningu. Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo emocjonalne uczestników, szczerość i autentyczność.

Trening prowadzony jest przez dwóch psychologów: Ewę Kalińską-Grądziel i Wiesława Talika. Oboje są trenerami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, pracującymi w oparciu o standardy PTP i kodeks etyki zawodowej psychologa.

Korzyści

Po ukończeniu EXTRA Treningu Interpersonalnego:

 • doświadczysz siły procesu grupowego;
 • określisz swoją rolę w grupie;
 • zidentyfikujesz własne zasoby i obszary rozwojowe;
 • rozwiniesz umiejętność bezpośredniej komunikacji z innymi osobami;
 • rozwiniesz umiejętność identyfikacji i wyrażania przeżywanych przez siebie emocji;
 • nauczysz się udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych;
 • doświadczysz przełamywania własnych ograniczeń i dotychczasowych schematów postępowania;
 • poznasz pięć faz rozwoju grupy;
 • będziesz potrafił w zespołach, w których pracujesz, zidentyfikować fazy ich rozwoju;
 • rozwiniesz umiejętności adekwatnego, efektywnego reagowania na grupę w zależności od fazy rozwoju, w której aktualnie się znajduje;
 • poznasz zachowania, które są nieefektywne na poszczególnych etapach rozwoju grupy.

Dla kogo?

Program adresowany jest do trenerów, coachów, psychologów, nauczycieli i wychowawców, wykładowców akademickich, menadżerów, osób zarządzających/pracujących z grupami, instruktorów, artystów oraz trenerów zainteresowanych uzyskaniem rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy ukończyli szkołę trenerów bez modułu rozwoju osobistego.

Program

Program EXTRA Treningu Interpersonalnego obejmuje 58 godzin zajęć (1h = 45 min.) w tym 40 godzinny trening interpersonalny, 16 godzin zajęć warsztatowych oraz 2 godziny indywidualnych konsultacji z trenerami prowadzącymi.

Spotkanie 1. Analiza potrzeb rozwojowych – konsultacje indywidualne.
Spotkanie 2. Trening interpersonalny.
Spotkanie 3. Analiza treningu interpersonalnego oraz zarządzanie procesem grupowym.
Spotkanie 4. Planowanie rozwoju – konsultacje indywidualne.

SPOTKANIE 1 – 1h
ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH – KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Pierwsze spotkanie jest rozmową uczestnika z trenerami prowadzącymi program w formie kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego. Celem tego spotkania jest:

 • omówienie celów i przebiegu treningu interpersonalnego;
 • przedstawienie warunków uczestnictwa w programie;
 • poznanie motywacji i oczekiwań uczestnika;
 • ustalenie celów rozwojowych uczestnika.

SPOTKANIE 2 – 40h  (4 DNI)
TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny jest jedną z metod rozwoju osobistego umożliwiającą pogłębienie wiedzy o sobie samym oraz dającą możliwość obserwacji swoich emocji, myśli i zachowań w grupie.  Trening jest prowadzony w oparciu o ustalone zasady pracy grupowej zapewniające bezpieczną atmosferę w czasie pracy. W trakcie treningu uczestnicy doświadczają przechodzenia przez określone, powtarzalne w każdej grupie fazy rozwoju procesu grupowego.  Mają też możliwość wyrażać bezpośrednio i otwarcie emocje oraz myśli, jakich doświadczają w czasie pracy w grupie wobec uczestniczących w niej osób. Trening jest doświadczeniem, w trakcie którego można eksperymentować z nowymi, bardziej efektywnymi zachowaniami.  Uczestnicy mają możliwość uzyskania informacji zwrotnej od pozostałych osób o tym, jak są postrzegani oraz jak ich zachowania wpływają na innych.

SPOTKANIE 3 – 16h
ANALIZA TRENINGU INTERPERSONALNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE PROCESEM GRUPOWYM

W trakcie tego warsztatu dokonamy wspólnie analizy przebiegu treningu szczegółowo go odtwarzając. Daje to możliwość spojrzenia obiektywnie i z dystansu na proces grupowy, którego doświadczyliśmy w grupie oraz umożliwia szczegółowe zidentyfikowanie swojego wkładu w jego rozwój i ról, w jakie wchodziliśmy na poszczególnych etapach rozwoju grupy. Ponadto każdy z uczestników dokona identyfikacji swoich mocnych stron w pracy grupowej oraz obszarów rozwojowych. W trakcie warsztatu dowiemy się również gdzie w życiu i pracy zawodowej możemy wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie treningu interpersonalnego.

SPOTKANIE 4 – 1h
PLANOWANIE ROZWOJU – KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Spotkanie dotyczy podsumowania doświadczeń treningowych, odpowiedzi na pytania i wątpliwości uczestnika oraz zaplanowania przyszłych celów rozwojowych i sposobów ich realizacji.

Harmonogram

Termin spotkania 1 i 4 ustalany jest indywidualnie z Uczestnikiem.

Spotkanie 2: środa w godz. 15.00-20.00; czwartek i piątek w godz. 9.00-20.00, sobota w godz. 9.00-18.30.

Spotkanie 3: piątek 16.00-20.00, sobota 8.30 – 18.30

Trening Interpersonalny oraz jego omówienie odbędzie się w odpowiednio przygotowanej i wyposażonej sali szkoleniowej w centrum Lublina. Dla komfortu uczestnictwa w treningu zalecamy luźny strój sportowy.

Spotkanie 1
Analiza potrzeb rozwojowych – konsultacje indywidualne.
01 Październik - 12 Listopad 2019
Spotkanie 2
Trening interpersonalny
13-16 Listopad 2019
Spotkanie 3
Analiza treningu interpersonalnego oraz zarządzanie procesem grupowym
29-30 Listopad 2019
Spotkanie 4
Planowanie rozwoju - konsultacje indywidualne
01-15 Grudzień 2019

Trenerzy

Opłaty

Opłata za udział w EXTRA Treningu interpersonalnym wynosi 1 500 zł.

Przy zapisie do 30 września 2019 r. otrzymasz 100 zł zniżki.

Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na raty (bez dodatkowych kosztów). Terminy płatności rat ustalane są indywidualnie.

Zapisz się

Jesteś zainteresowany?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.


Zgłaszam swój udział w:

Imię i nazwisko*:

Telefon*:

Adres email*:

Uwagi:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu z nami.


Imię i nazwisko*:

Adres email*:

Treść: