Dlaczego my?

 • Nabędziesz kompetencje trenerskie, które pozwolą podnieść jakość prowadzonych przez Ciebie szkoleń.
 • Poznasz najnowsze trendy w pracy trenerskiej.
 • Będziesz uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów.
 • W czasie trwania Szkoły i po jej ukończeniu będziesz mógł uczestniczyć w dodatkowych, bezpłatnych szkoleniach w ramach Akademii Rozwoju Trenera oraz Lubelskiego Klubu Trenera.

 

Korzyści

Po ukończeniu EXTRA Szkoły Trenerów PROGRESS będziesz potrafił:

 • zarządzać procesem zmian: własnym, uczestnika i organizacji;
 • przeprowadzać spotkania z wykorzystaniem procesu facylitacji;
 • wykorzystywać narzędzia coachingowe w pracy grupą szkoleniową;
 • profesjonalnie przygotowywać wizualizację swoich szkoleń;
 • prowadzić zajęcia z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod szkoleniowych.

 

Dla kogo?

Do uczestnictwa w EXTRA Szkole Trenerów zapraszamy doświadczonych trenerów pragnących rozwijać swoje kompetencje trenerskie.

Program

Program EXTRA Szkoły Trenerów PROGRESS obejmuje 80 godzin zajęć, podzielonych na 5 spotkań:

Spotkanie 1. Zarządzanie zmianą w pracy z grupą szkoleniową.
Spotkanie 2. Trener – facylitator.
Spotkanie 3. Myślenie wizualne.
Spotkanie 4. Kreatywność i spontaniczność w pracy trenera.
Spotkanie 5. Narzędzia coachingowe w pracy trenera.

 

Rozwiń całość

SPOTKANIE 1 – 16 h
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PRACY Z GRUPĄ SZKOLENIOWĄ
Cel: rozwój umiejętności zarządzania zmianą w procesie szkoleniowym.

 • elastyczność i zmiana osobista trenera (perspektywy, rozwój osobisty trenera);
 • zarządzanie procesem grupowym sprzyjające zmianie (wpływ trenera na przebieg procesu grupowego w trakcie szkolenia, interwencje trenera w proces grupowy, fazy procesu grupowego a zmiana uczestników szkolenia);
 • zarządzanie zmianą uczestników szkoleń (rola trenera w rozwoju zawodowym uczestnika szkolenia, zmiana postaw – jak to zrobić i czy w ogóle jest to możliwe na szkoleniu?)
 • zarządzanie zmianą w organizacji (organizacja ucząca się, system ocen okresowych, struktura organizacji a diagnoza potrzeb szkoleniowych).


SPOTKANIE 2 – 16 H
TRENER – FACILITATOR
Cel: rozwój umiejętności prowadzenia procesów facylitacji.

 • rola facylitacji w szkoleniach;
 • etapy procesu facylitacji (początek z grupą, warunki pracy tą metodą, określenie problemu, perspektywa, facylitacja dyskusji, mobilizacja uczestników, planowanie i finalizacja);
 • przegląd metod i technik (burza mózgów, open space, World café, metoda delficka, podejście gamestorming);
 • moderowanie w sytuacjach problemowych (technika moderacji, technika metaplan, cebula systemowa);
 • facylitacja zebrań (schemat zebrania, prowadzenie dyskusji).

SPOTKANIE 3 – 16 h
MYŚLENIE WIZUALNE
Cel: rozwój umiejętności wykorzystywania języka wizualnego w procesie szkoleniowym.

 • Narzędzia wizualne w  procesie szkoleniowym – praca z postawą, zastosowanie rysowania w trenerstwie (20 sposobów), dobre praktyki, najczęstsze błędy, kreatywne wykorzystanie flipchartów, materiały szkoleniowe, przybornik trenera;
 • Przygotowanie flipchartu do szkolenia – projektowanie przestrzeni (30 schematów), elementy wizualne porządkujące treść (liternictwo, strzałki, punktatory, kontenery tekstowe, dymki, ramy), psychologiczne stosowanie kolorów, techniki rysowania dla trenerów;
 • Ćwiczenia grupowe – 10 wzorów z instrukcjami, rysowanie na żywo, ćwiczenia odprężające i podnoszące energię grupy, ćwiczenia otwierające i zamykające proces;
 • Moderowanie procesu –  dostosowanie flipów do specyfiki ćwiczeń i potrzeb grupy, angażowanie grupy do pracy poprzez elementy wizualne, reagowanie na sytuacje wymagające, facylitacja graficzna procesu szkoleniowego;
 • Kreowanie prostych ikon w celu efektywnego przekazywania treści – budowanie banku ikon tematycznych, rysowanie ikon ludzkich (na 7 sposobów), łączenie składowych alfabetu języka wizualnego, rysowanie abstrakcyjnych pojęć, projektowanie wyróżniających się czcionek, sprawdzone desenie i wzory, stosowanie elementów wizualnych tj. strzałek, kontenerów tekstowych, figur we własnych programach szkoleniowych

SPOTKANIE 4 – 16 h
KREATYWNOŚĆ I SPONTANICZNOŚĆ W PRACY TRENERA
Cel: zapoznanie uczestników z nieznanymi lub niekonwencjonalnymi metodami szkoleniowymi, pochodzącymi z różnorodnych obszarów oraz rozwój spontaniczności w reagowaniu na zmiany i kreatywności w pracy z grupą.

 • Nowe narzędzia dla trenera (krótkie, efektywne lodołamacze, energizery, autorskie metody trenerskie: wykorzystanie metafory żonglowania, elementów sztuki iluzji, mind games, techniki improwizacji praktycznej – ćwiczenie wyciszające, na koncentrację i uważność);
 • Metafory i analogie (ćwiczenia wprowadzające w konkretne tematy, wykorzystanie istniejących metafor i analogii, doświadczenie – cykl kolba w praktyce);
 • Kreatywność trenera (inspiracje dla trenera, tworzenie własnych metod szkoleniowych, odwaga do podejmowania decyzji i działań);
 • Spontaniczność trenera (spontaniczne reagowanie na nowe sytuacje, podążanie za intuicją).

SPOTKANIE 5 – 16 H
NARZĘDZIA COACHINGOWE W PRACY TRENERA
Cel: rozwój umiejętności stosowania wybranych narzędzi coachingowych dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej.

 • Narzędzia coachingowe w diagnozie potrzeb szkoleniowych grupy – prowadzenie wywiadu ze zleceniodawcą (pytania coachingowe, definiowanie stanu po zmianie); kiedy trening, a kiedy coaching zespołu? (ustalanie potrzeb sponsora); tworzenie własnych pytań przez uczestników;
 • Ćwiczenia otwarcia – praca z kartami na rozpoczęcie (różne scenariusze), praca z innymi metodami alternatywnymi, wizualizacja stanów przyszłych);
 • Ćwiczenia w trakcie procesu – koła wartości i ich wariacje, praca ze skalami (określanie stanów pożądanych po zmianie lub poziomu swojej kompetencji), linia czasu, praca z przestrzenią, praca w parach (coach i klient);
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w pracy z grupą (pytania ze zmianą perspektywy, pytania o wyjątki, pytania o opcje, pytania kartezjańskie).

Harmonogram

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań EXTRA Szkoły Trenerów PROGRESS.

Spotkania: piątki w godz. 16.00-20.00 i soboty w godz. 9.00-19.00.

Miejsce: Lublin.

Spotkanie 1
Zarządzanie zmianą w pracy z grupą szkoleniową.
23-24 Listopad 2018
Spotkanie 2
Trener - facylitator.
14-15 Grudzień 2018
Spotkanie 3
Myślenie wizualne.
18-19 Styczeń 2019
Spotkanie 4
Kreatywność i spontaniczność w pracy trenera.
01-02 Luty 2019
Spotkanie 5
Narzędzia coachingowe w pracy trenera.
15-16 Luty 2019

Trenerzy

Opłaty

Opłata za udział w EXTRA Szkole Trenerów PROGRESS wynosi 4 000 zł.

Jeśli jesteś właścicielem lub pracownikiem firmy zatrudniającej do 250 osób to możesz skorzystać z dofinansowania szkoleń ze środków UE w ramach Bazy Usług Rozwojowych.  Istnieje możliwość zwrotu aż do 80% opłaty za udział EXTRA Szkole Trenerów.
LINK do BUR.
Lista operatorów w poszczególnych województwach: link.

Możliwość uzyskania pożyczki ze środków UE z 20% umorzeniem: LINK

Skontaktuj się z nami – pomożemy, doradzimy jak otrzymać dofinansowanie.

 • Przy zapisie do 31 sierpnia 2017 r. otrzymasz 200 zł zniżki.

Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na raty (bez dodatkowych kosztów). Terminy płatności rat ustalane są indywidualnie.

Zapisz się

Jesteś zainteresowany?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.


Zgłaszam swój udział w:

Imię i nazwisko*:

Telefon*:

Adres email*:

Uwagi:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu z nami.


Imię i nazwisko*:

Adres email*:

Treść: