Akademia Rozwoju Trenera jest projektem rozwojowym kompetencji trenerskich, prowadzonym przez Szkołę Trenerów PROGRESS. Celem Akademii jest rozwój warsztatu i kompetencji trenerskich w konkretnych obszarach tematycznych.

Dzięki uczestnictwu w spotkaniach Akademii Rozwoju Trenera będziesz miał możliwość:

• poznania konkretnych metod i ćwiczeń wykorzystywanych podczas prowadzenia szkoleń;
• nabycia wiedzy dotyczącej konkretnej tematyki szkoleń;
• wymiany doświadczeń z innymi trenerami;
• przeprowadzenie na grupie trenerskiej zaplanowanego przez siebie ćwiczenia i uzyskania informacji zwrotnych;
• superwizji koleżeńskiej pod okiem doświadczonych trenerów/mentorów ze Szkoły Trenerów PROGRESS;
• spędzenia czasu w przyjemnej atmosferze w gronie innych trenerów.

Mentorami Akademii Rozwoju Trenera są właściciele Szkoły Trenerów PROGRESS: Ewa Kalińska-Grądziel i Wiesław Talik.
W spotkaniach Akademii mogą brać udział tylko uczestnicy Szkoły Trenerów PROGRESS, zarówno absolwenci, jak i aktualni uczestnicy zajęć. Biletem wstępu na spotkanie jest opracowane ćwiczenie szkoleniowe związane z tematyką danego spotkania oraz jego udostępnienie wszystkim obecnym uczestnikom (przekazanie wydruku, a po spotkaniu przesłanie na e-maila pliku z dokładnym opisem ćwiczenia). Można też podzielić się ciekawymi cytatami, filmami, żartami, rysunkami, wykorzystywanymi teoriami na szkoleniach itp.

Zapisy na poszczególne spotkania odbywają się za pośrednictwem facebookowej grupy zamkniętej – Akademia Rozwoju Trenera lub poczty mailowej.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Miejsce spotkań: Szkoła Trenerów PROGRESS, ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin.
Spotkania odbywają się zwykle w godzinach 16.00 – 20.00.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu z nami.


Imię i nazwisko*:

Adres email*:

Treść: