Trenerzy

mgr Ewa Kalińska-Grądziel

Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, psycholog, coach, doradca zawodowy. Rekomendowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja nr I/286) i treningu interpersonalnego (rekomendacja nr II/493) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Partner Zarządzający. Współtwórca Modelu Kompetencji Trenera PROGRESS i Modelu Prowadzenia Szkoleń PROGRESS.

Doświadczenie

Od 2003 roku zajmuje się projektowaniem i realizacją programów szkoleniowych i rozwojowych. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń  związanych z rozwojem kompetencji menedżerów, trenerów, i nauczycieli. Posiada kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów rozwojowych kadry menedżerskiej i sprzedażowej z branży informatycznej (ponad 1900h). Realizuje projekty związane z rozwojem osobistym i zawodowym. Psychoterapeutka – pracuje w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym, prowadząc poradnictwo indywidualne i psychoterapię osób dorosłych oraz grupy terapeutyczne i rozwojowe. Prowadzi również treningi interpersonalne. Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych i superwizyjnych, w tym ponad 1000 godzin szkoleń dla kadry trenerskiej.  Współzałożycielka Szkoły Trenerów PROGRESS. Mentor Akademii Rozwoju Trenera.

Od 5 lat aktywnie związana z sektorem organizacji pozarządowych. Członek Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES w Lublinie. Zajmuje się pisaniem projektów, ich realizacją i koordynacją. Współpracuje jako konsultant z fundacjami i stowarzyszeniami zajmując się doradztwem w zakresie tworzenia programów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych.

 

Wykształcenie

Studia magisterskie – psychologia.

Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe.

4-letnia Szkoła Psychoterapii – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Szkoła Coachów Meritum

Ukończyła  liczne szkolenia rozwijające kompetencje trenerskie i terapeutyczne: Szkoła Trenerów (225h Instytut Psychologii Zdrowia). Projektowanie i tworzenie szkoleń (160h Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys), Szkoła Mentorów, Nowe metody pracy w andragogice, Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Trening asertywności, Trening asertywności symbolicznej, Flipowanie.

Prywatnie

Ciepło i wrażliwość łączy z merytorycznym podejściem. Miłośniczka nieustannych zmian i chodzenia po górach.  Żona i mama piątki dzieci.  W swoim życiu konsekwentnie realizuje koncepcję work-life balance.

dr Wiesław Talik

Psycholog, coach, doradca zawodowy, certyfikowany mentor biznesu, rekomendowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych I stopnia (rekomendacja nr I/364) i treningu interpersonalnego II stopnia (rekomendacja nr II/501) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii KUL, Partner Zarządzający. Posiada certyfikat Kirkpatrick Four Levels® Evaluation (Bronze Level). Współtwórca Modelu Kompetencji Trenera PROGRESS i Modelu Prowadzenia Szkoleń PROGRESS.

Doświadczenie

Od ponad 10 lat specjalizuje się w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów z zakresu kompetencji miękkich dla menadżerów, pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli i młodzieży. Zrealizował ponad 5000 godzin szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach train the trainer oraz z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, procesów grupowych, asertywności, planowania kariery zawodowej. Prowadzi niedyrektywne treningi interpersonalne. Współzałożyciel Szkoły Trenerów PROGRESS. Mentor Akademii Rozwoju Trenera.

Ekspert w międzynarodowych projektach dotyczących opracowywania profili i diagnozy kompetencji, klimatu organizacyjnego, preferencji zawodowych. Autor metod (LAMOS, OSTESA, ComTal-Team Member, ComTal-Group Coach, ComPM, KIK-PZ, M-ASTRA, ASTRA-MANAGER, ASTRA-STARTER, Test Edukacja-Zawód) do badania kompetencji menadżerów i pracowników oraz preferencji zawodowych uczniów. Realizuje także projekty związane z procesami rekrutacyjnymi oraz wspierające przedsiębiorczość, ekonomię i politykę społeczną. Ekspert w zakresie statystyki, psychometrycznego tworzenia narzędzi diagnostycznych i prowadzenia badań społecznych.

Nauczyciel akademicki – prowadzi zajęcia z psychometrii oraz psychologii szkoleń i rozwoju zawodowego. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności szkoleń. Autor  kilkunastu publikacji naukowych na temat rozwoju osobistego i pomiaru kompetencji.

Wykształcenie

Studia doktoranckie – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Studia magisterskie – psychologia.

Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe.

Szkoła Coachów MERITUM (ACSTH ICF).

Szkoła Mentorów.

Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Szkoła Trenerów Instytutu Psychoprofilaktyki i Psychoterapii.

Uczestnik szkoleń: Flipowanie czyli jak trener może wykorzystać rysowanie w trakcie szkoleń. Trening interpersonalny. Trening intrapsychiczny. Metody identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych. Metody ewaluacji szkoleń. Projektowanie i prowadzenie szkoleń, Program Certyfikacyjny Ewaluacja Czterech Poziomów Kirkpatricka.

Prywatnie

Cechuje go upór i wytrwałość w dążeniu do celu oraz opanowanie w każdej sytuacji. Uwielbia góry, snowboard, kettlebell i trening funkcjonalny.

mgr Teresa Auguścik-Zając

Superwizor treningu i warsztatu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP.

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”. Aktywnie uczestniczy w ruchu trenerskim: w latach 2011-2013 oraz od 2016 r. członek Rady Trenerów, w latach 2013-2015 pracowała w Komisji Odwoławczej ds. trenerów przy Radzie Trenerów PTP. Jest współpracownikiem Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w zakresie szkoleń i superwizji.

Na co dzień zajmuję się zawodowo psychoterapią indywidualną i grupową, działalnością szkoleniową adresowaną do psychologów i pedagogów oraz superwizją pracy trenerskiej i terapeutycznej.

Sprawuje nadzór merytoryczny i superwizyjny nad Szkołą Trenerów PROGRESS.

dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL

Psycholog, trener (Certificate in Training and Develompent), profesor w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autorka serii książek „Szkolenia” w GWP.

Redaktor Naczelna „Roczników Psychologicznych”, członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Social Personality Psychology Lab. W 1995 roku uzyskała międzynarodowy certyfikat w zakresie szkoleń i rozwoju zawodowego (Certificate in Training and Develompent), wydany przez Institute of Personal and Development w Londynie. Prowadziła wiele szkoleń wewnętrznych dla firm, a także szkolenia otwarte, między innymi w ramach studiów MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu.

Autorka książek: „Szkolenia”, „Metody prowadzenia szkoleń”, „Przygotowanie szkolenia”, artykułów naukowych poświęconych szkoleniom oraz coachingowi. Redaktor naukowy serii wydawniczej „Szkolenia” Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego.

mgr Agata Jakuszko-Sobocka

Psycholog, trener efektywnych notatek wizualnych, profesjonalna ilustratorka konferencyjna i facylitatorka graficzna. Przedsiębiorca, praktyk, pionierka w dziedzinie myślenia wizualnego

Doświadczenie

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia w sektorze biznesowym i edukacyjnym, jej klientami są głównie top menagerowie, eksperci HR, trenerzy i mówcy publiczni. Najczęściej szkoliła z zakresu miękkich  umiejętności biznesowych, savoir-vivre i dress codu. Od 3 lat specjalizuje się wyłącznie w zagadnieniach związanych z efektywnym przekazywaniem informacji. Ma bogate doświadczenie we współpracy z sektorem administracyjnym i akademickim. Zrealizowała ok. 2000 godzin warsztatów dla nauczycieli  i edukatorów, ponad 3,500 godzin dla przedstawicieli biznesu. Kiedyś związana z firmą szkoleniową Altkom i 4Idea, aktualnie realizuje zlecenia dla zróżnicowanych podmiotów w Polsce i za granicą ucząc w jaki sposób efektywnie notować. Do jej kluczowych klientów należą menagerowie i trenerzy m.in. mBank, Ikea, Orlen, Bosch, Glassolution, Toastmasters International. Współpracowała m.in. z Brianem Tracy, Nickiem Vujcic, Vantis holding, Konfederacją Lewiatan, Solution.pl, BNI, OSMpower, Coraz Lepszą Firmą, MOC2, el Tocque. Jest Ambasadorką marki Neuland i Experiencecorner. Poza pracą trenerską, współpracuje z organizatorami najbardziej prestiżowych konferencji na świecie – rysując je na wielometrowych notatkach – na żywo. Aktualnie prowadzi Akademię Sketchnotingu na której uczy skutecznie notować. Jest autorką pierwszego i najlepszego w Polsce videokursu w tej tematyce. Pracowała w londyńskim Polish Psychologists Association wspierając umiejętnościami psychologicznymi tamtejszą społeczność. Często współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Jest przede wszystkim praktykiem – dlatego uczy wyłącznie metodą warsztatową (Polska, Sycylia, Turcja, Włochy). Każdego tygodnia rysuje 3-8 szkoleń, prowadzi zajęcia i spotkania trenerskie w ramach kursów e-learningowych oraz spotkań warsztatowych, miesięcznie rysuje nawet do 6 konferencji w trakcie ich trwania. Realizuje projekty międzynarodowe współpracując z edukatorami i ilustratorami graficznymi na całym świecie. Aktywnie promuje ideę myślenia wizualnego wykorzystywanego w szkoleniach i biznesie w mediach społecznościowych.

Wykształcenie

Studia magisterskie – psychologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Psychology of Entrepreneurship – University of Economics/Prague (Czech Republic)
Kurs trenerski metodą KLANZA
Coach biznesu – Prymus 2010
Mistrz Graphic Recording – Masterclass – Bikablo Institute (Germany)
Graphic Facilitation – Housatonic (Italy)

Prywatnie

Inspiruje do podnoszenia osobistej efektywności swoje otoczenie. Kocha turnerowski impresjonizm i eksperymentuje z malowaniem kawą. W wolnych chwilach przyrządza sushi. Spełniona żona, matka, mentorka, projektantka wzornictwa użytkowego.

dr Małgorzata Torój

Psycholog biznesu, trener i coach, Professional Certified Coach oraz Erickson Certified Professional Coach akredytowany przez International Coach Federation, właściciel firmy szkoleniowej Colibri Coaching & Training.

Doświadczenie

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji szkoleń, w tym 13-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu oraz 7-letnie w prowadzeniu procesów coachingowych (głównie wyższa i średnia kadra menedżerska).

Prowadziła wiele procesów doradczych dotyczących budowania strategii organizacji, poprawy klimatu organizacyjnego oraz podnoszenia kompetencji menedżerskich. Jej specjalizacja to komunikacja i jej szerokie zastosowanie w biznesie (w tym obsługa klienta).

W procesach coachingowych pracuje w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu – zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Główne projekty coachingowe dotychczas realizowane dotyczyły: efektywnego zarządzania (w tym proces delegowania), wzrostu świadomości i kreowania własnego stylu przywódczego, efektywnej komunikacji, rozwoju podstawowych umiejętności menedżerskich. W zakresie szkoleń i projektów doradczych wspiera firmy i zespoły we wzroście zarówno ich potencjału menedżerskiego, jak i szeroko pojętej komunikacji. Często zapraszana jest do projektów konsultingowych dotyczących diagnozy sytuacji problemowych w organizacji, oceny kompetencji osób, poprawy relacji w organizacji, klimatu organizacyjnego czy rozwiązywania konfliktów.

W ramach działalności non profit przez 2 lata pełniła funkcję Dyrektora Lubelskiego Oddziału ICF.

Wykształcenie

Absolwentka Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła Szkołę Coachów prowadzoną przez Erickson International Collage przy współpracy z Wszechnicą UJ „The Art & Science of Coaching” wraz z ukończonym procesem certyfikacji oraz kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu TSR. Uczestniczyła w wielu szkoleniach podnoszących jej kompetencje trenerskie jak i coachingowe, m.in. Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego NOVO, “Relating Forward. Prowokatywna zmiana przekonań” (Entheos Education Services) czy „Advance of the Spirit” (Marlin Atkinson, Erickson International Collage). Certyfikowny trener FRIS.

Prywatnie

Żona i matka. Lubi chodzić po górach i poznawać innych ludzi. Jej pasją jest taniec i teatr.

mgr Tomasz Waleczko

Psycholog, ewaluator, rekomendowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr II/441) , pracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, właściciel firmy Instytut Witelon

Doświadczenie

Od 2003 roku prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych. Zrealizował ponad 10 000 godzin szkoleniowych. Prowadził zajęcia na 30 kursach trenerskich. Doświadczenie trenerskie zebrał głównie w zakresie budowania porozumienia między ludźmi: komunikacji, współpracy, radzenia sobie z emocjami i stresem, budowania relacji. Działa w biznesie, samorządach, organizacjach pozarządowych, oświacie. Jego kolejny obszar zainteresowań to warsztaty rozwojowe/strategiczne dla organizacji, które pozwalają na przyjrzenie się zasobom, możliwościom i zaplanowanie zmian. Najbardziej lubi prowadzić treningi interpersonalne, które łączą w sobie prawdziwość spotkania człowieka z człowiekiem, kunszt psychologiczny i niepewność ze strukturą.

Jego druga część działalności to badania społeczne i ewaluacyjne. Organizuje zespoły i procesy  badawcze dla przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Przygląda się społecznym zjawiskom, efektom oddziaływań programów i projektów społecznych. W tych działaniach najbardziej ceni sobie możliwość uczenia się nowych rzeczy w różnych aspektach życia.

Nauczyciel akademicki – prowadzi z zajęcia z zakresu umiejętności psychologicznych i rozwoju osobistego człowieka.

Wykształcenie

Studia magisterskie – psychologia.

Studia podyplomowe – ewaluacja programów społecznych.

Szkoła Trenerów i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys

Akademia Treningu Interpersonalnego Elżbiety Sołtys

Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego

Potential Ermittlungs Assesment Center Schulung.

Uczestnik szkoleń: Pomiar Inteligencji Emocjonalnej i kompetencji społecznych (PTP), warsztat specjalisty HR, e-learning (PARP): badania rynku, blended learning, uczenie dorosłych, podstawy badań rynku.

Prywatnie

Cechuje go życzliwość i rozumienie różnych perspektyw tych samych zjawisk. Szuka (bezskutecznie) prawdy w teoriach spiskowych, uwielbia góry, pływanie, historię regionalną, science-fiction.

mgr Mirosław Urban

Psycholog, trener biznesu, coach, mówca, improwizator i żongler. Autor i współautor czterech książek dotyczących szkoleń i rozwoju osobistego. Jedna z książek: „Metafory i analogie w szkoleniach” zdobyła nagrodę „Książka dla Trenera 2013 r.” przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu.

Doświadczenie

Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla instytucji edukacyjnych i biznesowych oraz kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu coachingów indywidualnych. Na sali szkoleniowej spędził ponad kilka tysięcy godzin, prowadząc zajęcia dla młodzieży, przedsiębiorców, pracowników firm, menedżerów czy też kadry zarządzającej. Tematy szkoleń, które go fascynują to: efektywna komunikacja, tworzenie wyróżniających się wystąpień publicznych, perswazja i wywieranie wpływu, kreatywność, motywacja wewnętrzna, zarządzanie własną zmianą. Fascynują go tematy pracy z przekonaniami, odwagi do podejmowania działań, poszukiwania rozwiązań „out of the box”, unikania rutyny w myśleniu, action learning i praca z porażką.

Specjalista od niekonwencjonalnych technik szkoleniowych i prezentacyjnych. W ramach tworzenia sesji szkoleniowych oraz wystąpień, poza narzędziami naukowymi, wykorzystuje metody zaczerpnięte z takich obszarów jak: improwizacja teatralna, mind games, metafora żonglowania, coaching prowokatywny, outdoor, performans, sztuka iluzji oraz inne autorskie pomysły.

Autor/współautor wielu prac dotyczących szkoleń, pracy trenera oraz wpływu sztuki żonglowania na psycho-fizyczne funkcjonowanie człowieka: autor książki: współautor książki: „Metafory i analogie w szkoleniach”, GWP 2014 r., współautor książki: „Pasja żonglowania”, Libropolis, 2012 r., autor książki: „Niekonwencjonalne techniki szkoleniowe…”, GWP 2010 r., współautor książki: „Blaski i cienie bycia trenerem. Podręcznik”, Lechaa 2010 r., współautor artykułu: „Żonglowanie sprzyja mózgowi”, w: pismo psychologiczne: „Charaktery” nr 05/2005

Twórca autorskiego programu rozwoju osobistego: „Juggling Inspiration – Metafora Żonglowania”, polegającego na połączeniu praktycznej wiedzy psychologii rozwoju osobistego z nauką sztuki żonglowania. Traktuje żonglowanie jako doskonałą metaforę pracy z przekonaniami, zarządzania zmianą, pokonywania wyzwań i osiągania celów poprzez nieustającą koncentrację na sukcesach i porażkach. Nauczył żonglować ponad 3 tysiące pracowników i menadżerów firm oraz instytucji edukacyjnych w Polsce i za granicą.

Wykształcenie

Studia magisterskie – psychologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

Szkoła coachingu: “Erickson College International; The Art and Science of coaching“ przy Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, akredytowana przez International Coach Federation.

Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Trener biznesu – Instytut Rozwoju Biznesu

Kurs trenerski – Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia

Praktyk Neuro-lingiwstycznego Programowania

Studia podyplomowe: doradztwo zawodowe (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie)

Prywatnie

Pasjonat podróży przed siebie, eksperymentator życia, aktor w: Poławiacze Pereł Impro Teatr. Pomysłodawca i współorganizator największego festiwalu żonglerskiego na świecie – European Juggling Convention 2012 oraz 2017 w Lublinie.

mgr Paweł Ciszek

Psycholog, trener, doradca zawodowy, doktorant w Instytucie Psychologii KUL.

Doświadczenie

Pierwsze doświadczenia trenerskie rozwijał w ramach studiów z psychologii. To tam odkrył swoją pasję do uczenia innych i przekazywania umiejętności podnoszących jakość ich życia. Naturalną konsekwencją chęci rozwoju umiejętności trenerskich stało się rozpoczęcie drugich studiów – Retoryka stosowana – doskonalących umiejętności wystąpień publicznych, umiejętności komunikacyjne, a także dające solidne fundamenty wiedzy z kreowania wizerunku i marketingu.  Podczas studiów zaczął pracę, gdzie prowadził infolinię największej polskiej grupy ubezpieczeniowej, będąc Liderem zespołu, a jednocześnie Trenerem.  Tam utwierdził się w przekonaniu, że bycie Trenerem to zawód, w którym chce się dalej rozwijać – a przede wszystkim innych. Dlatego ukończył dwie szkoły Trenerów (Szkoła Trenerów Sprzedaży, Szkoła Trenerów PROGRESS). Rozwija swoją wiedzę psychologiczną w ramach studiów doktoranckich. Obecnie pracuje jako Trener w jednej z firm z branży agd, rtv, it. Odpowiada za projekty szkoleniowe, prowadzenie coachingów sprzedażowych, szkolenia z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji, zarządzania.  Jako trener przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleniowych rozwijając umiejętności obsługi klienta, technik sprzedaży, reagowania na obiekcje, relacyjności w kontakcie z klientem, a także dostosowania komunikacji. Prowadził również szkolenia z tematyki budowania marki, oraz mediów społecznościowych.

Wykształcenie

Studia doktoranckie – psychologia (w trakcie).

Studia magisterskie – psychologia.

Studia licencjackie – retoryka stosowana (w trakcie).

Kursy zawodowy zgodny z wytycznymi MEN – doradztwo zawodowe.

Szkoła Trenerów Sprzedaży

Szkoła Trenerów PROGRESS

 

Prywatnie

Fan nowinek technologicznych, mediów społecznościowych. Nie jest kolekcjonerem, ale każdy kolejny zegarek i kolorowe skarpetki, dodają uśmiechu.

mgr Magdalena Wawrzkiewicz

Psycholog, trener sprzedaży, menadżer.

Doświadczenie

Doświadczona w tworzeniu scenariuszy szkoleniowych i kreatywnych materiałów aktywizujących uczestników. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów grupowych i coachingów indywidualnych z zakresu sprzedaży i negocjacji biznesowych. Wielokrotnie pracowała z trenerami jako doradca w kwestiach organizacji szkoleń i konferencji. Obecnie jest trenerem sprzedaży w jednej z czołowych firm spedycyjnych w Polsce.
W szkoleniach wykorzystuje metody warsztatowe, które urozmaica o autorskie gry symulacyjne, filmy instruktażowe i notatki graficzne. Obszar jej zainteresowań trenerskich skupia się wokół sprzedaży, motywacji, budowania zespołu i wystąpień publicznych. Przygotowując szkolenia czerpie zarówno z merytorycznej wiedzy psychologicznej jak i własnego doświadczenia w zarządzaniu zespołem.
Świetnie odnajduje się w pracy z grupami o różnych profilach. Szkoliła z autoprezentacji i wystąpień publicznych studentów starających się o pierwsze zatrudnienie. Prowadziła warsztaty psychologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolenia z aktywizacji kobiet na rynku pracy.
Aktualnie uczy spedytorów negocjacji i budowania relacji z klientami. Doradza jak rozwijać umiejętności i efektywnie wzmacniać motywację.

Wykształcenie

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności społecznej. Jako kontynuację nauki wybrała Szkołę Trenerów PROGRESS oraz szkolenia z zakresu coachingu i umiejętności prezentacyjnych.

Prywatnie

Gra w teatrze amatorskim, maluje na odzieży i płótnie, podróżuje, szuka inspiracji kulinarnych.

mgr Anna Pezacka-Gumna

Trener biznesu i rozwoju osobistego, psycholog, psychoterapeuta, coach, praktyk Analizy Transakcyjnej. Rekomendowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja nr I/290) i treningu interpersonalnego (rekomendacja nr II/490) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany nauczyciel metody i narzędzi DiSC w obszarze pracy indywidualnej i prowadzenia szkoleń.

Doświadczenie

Od 2006 roku wspieram organizacje prowadząc szkolenia, treningi, diagnozy, interwencje i moderacje, a także coachingi. Moje doświadczenie obejmuje ponad  5000 godzin pracy z grupami i 2000 godzin pracy indywidualnej, setki godzin superwizji, i prawie 2000 godzin szkoleń własnych rozwijających kompetencje. Zdobyte kwalifikacje i doświadczenie z powodzeniem pozwalają mi nie tylko pracować z organizacjami, prowadzić projekty rozwojowe i szkoleniowe w organizacjach, ale także dzielić się swoją wiedzą. Od kilku lat prowadzę Szkoły Trenerów, Szkoły Analizy Transakcyjnej, oraz zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym (kierunek coaching menedżerski), certyfikacje facylitatorów i trenerów metody DiSC. Na codzień współtworzę ośrodek „Strefa Poznania – psychoterapia, treningi, warsztaty”, oraz na stałe współpracuję z „Grupą Spotkanie”.

Współpracowałam m.in. z takimi organizacjami jak: Siemens, Inea, Pilkington, Apator Rector, Volkswagen, Decathlon, Ikea, Sądy w Wielkopolsce, Solar, Hajduk, Rentis, Kazar, Nordea, TEB Edukacja Bankowa, Euro Comfort, Balma, Noti, , Molex, Ergo Hestia, Cid Line, Polipol, PoloMarket, HydroSolar, Apteka Wielkopolska, Colours Factory, Collegium da Vinci, TopFarm, Lyreco, Uniwersytet Medyczny, Urząd Miasta Poznania, Uniwersytet Ekonomiczny, Wielkopolska Rada Koordynacyjna i inne.

Wykształcenie

Studia magisterskie – psychologia – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

4-letnia Szkoła Psychoterapii – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Szkoła Analizy Transakcyjnej – Grupa „Spotkanie”

Szkoła Trenerów – Stowarzyszenie OPTA

Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego  – Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej – Andrzej Szulc w Krakowie

Liczne szkolenia na poziomie zaawansowanej Analizy Transakcyjnej realizowane m.in. z Alex Piotrowska (PTSTA), Pascal Theobald (PTSTA), Sandor Antal (PTSTA),  Marielle de Miribel (PTSTA)

 

Prywatnie