O firmie

Był rok 2009. Lato. Zupełnie przypadkiem spotkaliśmy się w trakcie wspólnej realizacji dwumiesięcznego projektu szkoleniowego dla kadry menadżerskiej. Od tamtej pory nasza współpraca nabierała tempa. Pojawiały się kolejne wspólne projekty szkoleniowe, rozwojowe i treningi interpersonalne. Choć różni nas osobowość, sposób myślenia, doświadczenie, sposób reagowania, płeć i wiele innych cech, to odkryliśmy, że doskonale się uzupełniamy, a wspólnie prowadzone szkolenia nabierają specyficznego kolorytu. Każdy z nas widzi świat na swój sposób, a jednak potrafimy się porozumieć i wykorzystać w pełni naszą kreatywność do tworzeniu nowych, unikatowych rozwiązań. W 2015 roku, pojawiła się idea powstania Szkoły Trenerów. To była przestrzeń i kolejny krok ku nowym możliwościom i bardziej intensywnym działaniom.

 

Witamy w PROGRESS Ewy Kalińskiej-Grądziel i Wiesława Talika

Misja

Wspieramy osoby w procesie ciągłego rozwoju i uczenia się

 

Wartości

RELACJE
Wiemy, że podstawą rozwoju są dobre relacje między trenerem a osobą uczącą się. Reagujemy na potrzeby zgłaszane w trakcie wspólnego procesu szkoleniowego, wierząc, że dobrze zbudowana relacja otwiera przestrzeń do rozwoju.
ZAUFANIE
Wierzymy, że podstawą efektywnego uczenia się jest wzajemne zaufanie, które jest oparte zarówno na pozytywnych relacjach, jak też zaufaniu do kompetencji trenera i zasobów osoby, która chce się rozwijać.
ZAANGAŻOWANIE
Zależy nam na zwiększaniu efektywności osobistej i zawodowej uczestników naszych procesów rozwojowych. Dajemy z siebie wszystko, aby pomóc Klientowi osiągnąć cel.
AUTENTYCZNOŚĆ
Jesteśmy przekonani, że autentyczność jest fundamentem dobrych relacji i zaufania.
ROZWÓJ
PROGRESS nie jest dla nas tylko nazwą. Zależy nam na wszechstronnym rozwoju osób, z którymi współpracujemy.