CSR

Z wielką satysfakcją i odpowiedzialnością aktywnie angażujemy się w działania o charakterze społecznym. Idea biznesu społecznie odpowiedzialnego jest nam bardzo bliska. Wspieramy różne inicjatywy oraz fundacje i stowarzyszenia. Wiemy jak to jest ważne, gdyż sami od wielu lat współpracujemy i zarządzamy organizacjami pozarządowymi.

Przystąpiliśmy także do programu Karta Dużej Rodziny. Posiadacze tej Karty otrzymują rabat w wysokości 10% na wszystkie nasze usługi szkoleniowe.