Dofinansowanie szkoleń

Prezentujemy kilka możliwości uzyskania dofinansowania do kosztów kształcenia w naszej Szkole Trenerów:

1. BUR – Baza Usług Rozwojowych.
Dofinansowanie mogą uzyskać osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach ze wszystkich województw za wyjątkiem mazowieckiego i pomorskiego. Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie. Z wnioskiem występuje pracodawca. Lista firm znajduje się na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie. Poziom dofinansowania jest różny w poszczególnych województwach najczęściej wynosi on od 50 do 80% wartości szkolenia.

2. KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy
KFS to środki na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. Wnioski dotyczące dofinansowania do kosztów kształcenia należy kierować do Powiatowych Urzędów Pracy właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności. O środki może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy.

3. Pożyczki na kształcenie to wsparcie finansowe finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na pokrycie kosztów kształcenia w Szkole. Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.).
Wnioski o pomoc zwrotną są składane online w instytucji zajmującej się dystrybucją środków. Istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki. Szczegółowe informacje:
http://inwestujwrozwoj.pl/
https://open.frp.pl/informacje-dla-pozyczkobiorcow

4. Zniżka dla studentów studiów dziennych – osoby zgłaszające się do naszej Szkoły uzyskują 10% zniżki od ceny podstawowej szkolenia.

5. Karta Dużej Rodziny – osoby posiadające kartę otrzymują rabat w wysokości 10% na wszystkie nasze usługi szkoleniowe.

6. Dodatkowe rabaty w Szkole Trenerów PROGRESS:
– 200 zł zniżki otrzymują osoby, które zapiszą się do Szkoły ze znajomym.
– 200 zł zniżki otrzymują osoby, które zapiszą się do Szkoły odpowiednio wcześniej.

7. Możliwość rozłożenia płatności na raty – osoby, które decydują się na samodzielne finansowanie kosztów kształcenia w Szkole mają możliwość rozłożenia płatności na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów. Ilość rat i ich wysokość ustalamy indywidualnie z uczestnikami podczas spotkania indywidualnego przed rozpoczęciem nauki w Szkole.