Dofinansowanie do Szkoły Trenerów

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania Szkoły Trenerów, w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim”
Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Operatorem w podregionie lubelskim jest Wschodnia Agencja Rozwoju.